Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Leveringsvoorwaarden KVGO

De grafimediabranche kent leveringsvoorwaarden, die kunnen worden gebruikt bij aanbiedingen voor en transacties met opdrachtgevers. De meest recente versie van de leveringsvoorwaarden zijn via de website van het KVGO beschikbaar.

KVGO

Contact

Quadraat Grafimedia B.V.
Jan van der Heijdenstraat 25
3261 LE Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 617 233
E-mail ob@quadraat.nl

KVGO

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.