Aanleverspecificaties

De beste manier om een bestand aan te leveren is een drukgereed bestand in pdf-vorm. Bestanden kleiner dan 30 Mb kunt u per email aanleveren. Bestanden groter dan 30 Mb kunt u aanleveren via We Transfer of via een informatiedrager.

Algemeen

 • Voeg altijd een extensie toe aan de naam van het bestand (bijv. *.pdf, *.eps, *.ai, enz.);
 • Bestandsnamen mogen niet langer zijn dan 27 karakters;
 • Gebruik alleen maar underscore, divisie, cijfers 0 t/m 9 en letters Aa t/m Zz in bestandsnamen;
 • Het document moet rondom minimaal 3 mm afloop hebben;
 • Gebruik geen RGB-beelden of kleuren, maar alleen CMYK, grijswaarden of PMS-kleuren;
 • In full colour drukwerk PMS-kleuren omzetten naar CMYK.

Specificaties van open bestanden

 • Bestanden en bijbehorende fonts dienen ingepakt te zijn met stuffit of winzip;
 • Maak een document niet op inslag op;
 • Offset drukken: Plaats alleen highres beeldenvan 300 dpi op ware grootte en lijnwerk op 1200 dpi
 • Digitaal drukken: Plaats alleen highres beeldenvan 250 dpi op ware grootte en lijnwerk op 1200 dpi
 • UV printing: Plaats alleen highres beeldenvan 150 dpi op ware grootte en lijnwerk op 1200 dpi
 • Lever alle gebruikte fonts/lettertypen en beelden bij;
 • Gebruik bij aanleveren van meerdere bestanden in InDesign de functie pakket.

Aanlevering van Word-bestanden

Sluit bij Word-bestanden altijd de lettertypen in en lever de fonts los mee met het document. Het insluiten kunt u doen door in het menu op ‘extra/opties/opslaan’ te klikken en dan ‘TrueType lettertypen’ aanvinken.

Aanleveren (certified) pdf

 • Als standaard een pdf/x-1a vervaardigen volgens de IDP groep/Ghent PDF Workgroup;
 • De pdf’s dienen voorzien te zijn van snijtekens en minimaal 3mm afloop;
 • Alle pagina’s dienen hetzelfde (afgewerkt) formaat te hebben;
 • Geen aanlevering van pagina’s op uitvouw, maar losstaande pagina’s in de pdf;
 • Items als omslag met rug, antwoordkaart, preeg, stands en dergelijke altijd apart aanleveren.

Maken van PDF

Ons advies is bij het vervaadigen van een cPDF gebruik te maken van de Ghent PDF Workgroup instellingen:

 • SheetCmyk_1v3 (of 1v4) voor PDF met FC of ZW of
 • SheetspotHires_1v3 (of 1v4) voor PDF met PMS.

Contact

Quadraat Grafimedia B.V.
Jan van der Heijdenstraat 25
3261 LE Oud-Beijerland
Telefoon 0186 - 617 233
E-mail ob@quadraat.nl

KVGO

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.